Zákony a normy komplikují osazování bytových a domovních rozvaděčů, hrozí vysoké pokuty


Zákony a normy komplikují osazování bytových a domovních rozvaděčů, hrozí vysoké pokuty zpět do seznamu příspěvků

Legislativní požadavky při výrobě elektrotechnických komponentů kladou v současné době stále větší důraz na bezpečnost koncových uživatelů. Živnostníci a podnikatelé zabývající se instalacemi rozvaděčů (rozvodnic) do bytových jednotek a domů by si měli dát pozor, jakých komponentů využívají, protože je za nedodržení platných podmínek mohou čekat vysoké pokuty.

Elektrikář, který sestaví a zapojí rozvaděč, se v podstatě stává jeho výrobcem a musí proto doložit certifikáty o typové zkoušce a ES prohlášení o shodě - to je pro jednotlivce velice časově i finančně náročné. Někteří výrobci rozvaděčů a komponentů udělali vstřícný krok a nechali již provést všechny testy, které mohou ve zkušebnách přijít až na stovky tisíc korun. Dochází ale k tomu, že elektrikář musí zakoupit právě jejich komponenty, aby získal potřebné certifikáty. Revizní technik následně nesmí vydat revizní zprávu bez těchto podkladů a štítku, který nese zjistitelný kód o vybavení rozvaděče. Pokud je později nutné doplnit rozvaděč o nějaký jistící či ochranný prvek, i když se jedná  třeba o pouhý jistič, musí opět dojít k revizi spolu s žádostí o nový štítek a certifikát.

Je to dáno zákonem a požadavkem normy, takže při nesplnění podmínek hrozí pokuty, zvlášť když se stane nějaký úraz, požár apod.

Pro bezproblémovou montáž je tedy třeba dříve, než zazdíme rozvaděč, dobře si spočítat potřebné komponenty i s rezervou a návrh vložit do programu, který je na internetu. Ten nám hned vygeneruje, jestli na takto navržený rozvaděč obdržíme všechny požadované dokumenty. Program počítá i s tepelným zatížením, takže je potřeba počítat s větším rozvaděčem, aby nedocházelo k přehřívání uvnitř rozvaděče. Po schválení už můžeme jít koupit rozvaděč a hrubá stavba může začít.

Kdybychom ale později potřebovali rozvaděč dovybavit, je potřeba znovu všechno vybavení, i to stávající, opět zadat do programu a hrozí, že už nemusíme vyhovět. 

autor článku: Jaroslav Čech, info@sikorski.cz